Öncü Tecrübe Özgün Model

Edu Tech STEM yarım asırlık tecrübeyi olduğu gibi almakla yetinmemiş kendine özgü bir modelle güncellemiş, öncü tecrübesiyle müşterilerinin şartlarına göre yorumlamıştır.

Sizin İçin STEM ve Robotik - Kodlama 

Sizin imkânlarınızı, ihtiyaçlarınızı ve şartlarınızı esas alarak STEM ve Robotik – Kodlama çözümlerimizi size özel seçenekler haline getiriyoruz.

Size Göre STEM ve Robotik-Kodlama 

Edu Tech STEM olarak 2011’den beri öncü tecrübemizle 50 yıllık STEM ve 40 yıllık Robotik – Kodlama altyapısını müşterilerimizin kültürüne, eğitim sistemine, müfredatlarına, okul yapısına uyarlıyoruz.

Yirmi Birinci Yüzyılın Köklü Eğitim Modeli

Geçmişin tecrübesini geleceği inşa edecek eğitim yaklaşımlarıyla yeniden yorumluyoruz.

Bu Çağın En Kıymetli Madenleri Bilgi ve İnsan

İnsanın ve bilginin değeri her geçen gün artıyor. Altın, petrol, doğalgaz gibi madenlerin yerini bilgi alırken insan kaynağı en verimli sermaye ve en güçlü yatırım haline geliyor.

Problem Çözmeyi Bilen Nesiller

STEM Yaklaşımı’nın dört sacayağı olan fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının her birinin temeli aslında problem çözmeye dayanıyor.

Geleceğin Geçmişi Var 

STEM ve Robotik – Kodlama yaklaşımları geleceği inşa ediyorlar. Ama bir anda ortaya çıkmadılar. Tarihteki bütün başarılı değişimlerde olduğu gibi istikrarlı bir gelişim üzerine bina edildiler.

50 Yıllık STEM Birikimi 

STEM Yaklaşımı bir eğitim modasından ibaret değildir. 1970’li yıllara kadar uzanan, istikrarlı ve verimli, okul müfredatlarıyla uyumlu bir geçmişe sahiptir.

40 Yıllık Robotik – Kodlama Birikimi 

Robotik – Kodlama önemi yeni yeni anlaşılsa bile dünya okullarındaki başarılı ve sürdürülebilir örneklerine 1980’li yıllardan beri rastlanan bir eğitim dalıdır.

Değişime Dayanabilen Gelişir 

1970’ten beri okullarda kullanılmaya devam eden ürünlerimizin malzemesi dayanıklı olduğu gibi eğitim yaklaşımımız da değişen şartlara her dönemde uyum sağlayabilmiştir.

Montajdan Tasarıma 

Yapım kılavuzlarındaki adımları takip ederek setlerimizdeki modelleri yapan öğrencilerimiz etkinliklerimiz sayesinde tamamen kendi tasarımlarını yapabilecek seviyeye gelirler.

Göz Görür El Yapar 

Eğitim kitlerimizle boğaz köprüsü, seri üretim bandı, üç boyutlu yazıcı gibi sanayi harikalarını birebir modelleyebilen öğrencilerimiz okumakla ve görmekle yetinmiyor, dokunarak ve yaparak öğreniyor.

Yaşayan Parçalar 

Ürünlerimiz gerçek hayattaki karşılıklarıyla, sanayideki temel yapı taşlarıyla uyumlu ve benzerdir. Takmalı değil geçmeli esaslı sistemleriyle alanında rakipsizdir.

Tasarımın Yapı Taşları 

Ürünlerimiz sıradan birer oyuncak değildir. Belirli bilgileri ve becerileri kazandıran eğitim setleridir. Mühendislik yaklaşımıyla üretilebilecek sayısız modelin temel yapı taşlarıdır.

Sanal Ortamla Sınırlı Kalmayan Robotik - Kodlama 

Robotik – Kodlama eğitimini sadece sanal olarak vermiyoruz. Hayatın içinden canlı örneklerle ve uygulamalarla eğitimimizi destekliyoruz.