ÜRÜNLER

Ortaokullar için EDU TECH

Temel sayısal bilgiler ve beceriler ile mühendislik yaklaşımı ileride hangi mesleği yapacak olurlarsa olsunlar bütün ortaokul öğrencileri için gereklidir. Ortaokul setlerimiz bilimsel gelişmenin kaynağı olan merak, Robotik - Kodlamanın reel uygulamaları, matematik ve fiziğin hayatımızdaki yeri konularında son derece verimlidir.

KUR-1

KUR-1 : Harekete Geç (Arabalar ve İtiş Mekanizmaları Seti)

Ortaokul öğrencileri taşıtların nasıl hareket ettiğini uygulamalı olarak öğrenirken motorun gücüyle birlikte hayatın içinden sorunlara mühendislerin nasıl çözümler ürettiğini ve mühendisliğin aslında problem çözmek olduğunu kavramaya başlar.

KUR-2

KUR-2 : Gözlem Yap (Optik Seti)

Ortaokul öğrencileri problem çözmeye dayalı mühendislik yaklaşımı için öncelikle sorunu tespit etmek yani gözlem yapmak gerektiğini optik teknolojileriyle öğrenir.

KUR-3

KUR-3 : Sistemi Kur (Elektrik – Elektronik Seti)

Ortaokul öğrencileri hayatımızın içindeki teknolojik çözümlerin temelinde yatan elektrik – elektronik sistemlerini tanırken kendi mühendislik yaklaşımlarının sistemini kurar.

KUR-4

KUR-4 : Kaynağı Bul (İleri Enerji Dönüşüm Sistemleri Seti)

Ortaokul öğrencileri teknolojinin yaşam kaynağı olan enerjinin dönüşüm sistemlerine dair deneyler yaparken kendi mühendislik yaklaşımları açısından problem çözmede enerjiyi nerede kullanacaklarını tasarlar.

KUR-5

KUR-5 : Çözümü Üret (İleri Basınçlı Hava Sistemleri Seti)

Ortaokul öğrencileri basınçlı hava sistemleri ve elektropnömatik teknolojilerini modellemekle kalmaz bu teknolojileri daha önceki kurlarda geliştirdikleri mühendislik yaklaşımı sayesinde günlük hayatlarındaki sorunları çözmede kullanabilir hale gelir.

KUR-6

KUR-6 : Mühendis Ol (Mühendislik Seti)

Ortaokul öğrencileri artık gerçek bir mühendis edasıyla gerçek dünyadaki pek çok teknolojiyi birebir uyarlayabilir ve günlük hayattaki problemlerine teknolojik çözümler üretebilir.

KUR-7

KUR-7 : Tasarım Yap (İleri Dinamik ve Kuvvet Sistemleri Seti)

Ortaokul öğrencileri mühendislik yaklaşımıyla birebir modellemeler ve teknolojik çözümler üretmekle kalmaz bu modeller ve çözümler arasında ilişkiler oluşturur.

KUR-8

KUR-8 : Keşfe Çık (Robotik Keşifler Seti)

Ortaokul öğrencileri mühendislik yaklaşımıyla robotik – kodlama teknolojisini buluşturarak daha iyi bir mühendis olmak için sevimli robotlarıyla keşfe çıkar. teknolojinin eğlenceli, hayatımızı kolaylaştırıcı yönlerini benimseyerek kavrar