STEM ile Bilim dalları Hikmet Ağacına Dönüşüyor

İlk fizikçiler kimlerdi sizce? Peki, bu fizikçiler aynı zamanda kimya, matematik, biyoloji de biliyorlar mıydı dersiniz? Evet, çoğu biliyordu. Çünkü binlerce yıl boyunca temel bilimler iç içeydi. STEM de temel sayısal bilimleri yeniden bir araya getirmek için var.

Bilimlerin ayrılması son birkaç asra dayanır. Peki, bilimler nereden ayrılmıştır? Yani önceden – ve aslında tarih boyunca – bütün oldukları yer neresidir? Batılılara göre felsefe, Müslümanlara göre hikmettir. Bunun kanıtı da filozoflar ve hekimler yani hikmet bilginleridir. Hem filozoflar hem de hekimler sadece bir alanda değil bütün bilim dallarında temel bilgilere son derece hâkimdiler. Peki, neden bütün hayatlarını bilgiye adadılar? Hem de ayrım yapmadan bilginin her türlüsüne ve bilgiler arasındaki bütünlüğe. Çünkü bilgiye âşıktılar. Felsefe de tam bu anlama gelir, bilgi sevgisi demektir. Ya hikmet ne demektir? Hz. Ali’nin tabiriyle öğrendikten sonra hayata geçirilen ve faydalı olan bilgiye hikmet denir. Bilgi ancak severek yaşanıp faydaya dönüştüğünde güzeldir. Ahlaki ve manevi yönlerinden arındırılmış, maddi kazanca indirgenmiş bilgi nesilden nesile değil kişiden kişiye bile aktarılamaz. Çıkar bireyseldir. Bireyleri toplum ve medeniyet haline getiren çıkarlarından arındıran ahlaktır. STEM yaklaşımı fen, teknoloji, mühendislik ve matematik arasında yeniden bütünlük sağlarken işin içine sevgiyi, yaşamayı ve faydayı da katar. Böylece bilim dallarını hikmet ağacına dönüştürür.

STEM yaklaşımı uzmanlaşmaya karşı değildir. Hatta uzmanlaşmayı daha verimli hale getirmektedir. Çünkü uzmanlık da bir çatı olarak temeller üzerinde yükselir. Sadece matematik bilen bir matematikçi mi daha uzmandır? Yoksa matematikle birlikte fen, teknoloji ve mühendislik bilen bir matematikçi mi daha uzmandır? Aynı şekilde matematiği sadece son haliyle değil tarihi gelişimiyle birlikte bilen, hangi matematikçinin hangi zamanda matematiğe nasıl bir katkısı olduğundan haberdar olan kişinin matematik uzmanlığı artmaz mı? İşte bunlar güncel STEM yaklaşımıyla geleneğimizdeki hikmet anlayışının harmanlamasıyla ulaşılabilecek güzel sonuçlar. STEM yaklaşımı temel sayısal bilimleri bir araya getirirken hikmet anlayışımız da işin içine sevgiyi, samimiyeti ve ahlakı katıyor.

Kategoriler

2018-01-12T10:31:09+03:00