Okul Öğretmenleri

Okul Öğretmenleri2017-12-28T11:51:52+03:00
Edu Tech - STEM Eğitim Materyalleri

a)Ekipler Oluşturmak; Öğrencileri gruplara ayırmalı (Sınıftaki öğrenci sayısına göre ayarlanabilir)
b)Öğrenci gruplarının kullanmak isteyebilecekleri araçlar hakkında fikir yürütüp seçim yapmasını sağlama
c)Uygulama yapılacak konu ile ilgili tartışma soruları (beyin fırtınası)
d)Görev dağılımı ve model oluşturma
e)Yapın uygulamanın teori ile birleştirilerek öğretmenin öğrenciye anlatması
f)Yapılan modeli farklı konularda test etmek ve sonuçları gözlemlemek

Okul öncesi öğrenciler için hazırlamış olduğumuz setlerimiz, erken yaşta motor becerileri, haya gücü, ve 3 boyutlu düşünce yapısının gelişmesi gibi bir çok farklı faydaya sahiptir.

Çağımızın gerekliliklerinden biri olan STEM konusu artık tüm yaş ve öğrenci grubuna hitap etmektedir. Bundan sebeptir ki erken yaşta öğrencilerimizin STEM ile tanışabilmesi onları ileri yaşlarında çok farklı birer birey olmalarını sağlayacaktır. Bu vesile ile eğitimin temellerini atan sınıf öğretmenlerimize büyük rol düşmektedir.

Fen Bilgisi, Matematik, Teknoloji ve Tasarım, Bilişim teknolojileri ve Yazılım öğretmenleri başta olmak üzere bu konuda ilgili olan tüm öğretmenlerimiz STEM alanında çalışma yapabilmektedir.

Öğretmen ve öğrenciler için hazırlamış olduğumuz müfredat entegrasyon kitaplarımız ile dersinize entegre bir şekilde çalışma sağlayabilirsiniz.

STEM sınıflarında, stem eğitiminin gereği olan takım çalışması, inovatif düşünme becerileri, problemi parçalara ayırma gibi beceriler öğrencilere aşılanmakta, bu becerilerin diğer bir boyutu olan Robotik sınıflarda ise kazanılan becerilere algoritma, kodlama ve robotik bilgisini eklenmektedir.

Kendi modelini oluşturabilen, takım çalışmasına uyum sağlayan, teoriyle pratiği birleştiren ve bunları projelendirebilen bir öğrenci olabilmesini hedeflemekteyiz.

SIKÇA SORULAN SORULAR